Test HSP


Hoogsensitiviteit is geen beperking,

het is één van de facetten die onze persoonlijkheid kleurt, maar ook niet meer dan dat.

Het is geen zuil om je achter te verbergen.

Ook personen met hoogsensitiviteit dienen hun leven in handen te nemen,

leer spelen met de kaarten die je gekregen hebt! 

                                   Prof. dr. Elke Van Hoof

Deze vragenlijst, ontwikkeld door Aron en Aron (1997) is geen wetenschappelijke test.

Wel geeft het een goed beeld voor jezelf of je al dan niet kenmerken van hooggevoeligheid hebt. 

Hou er rekening mee dat mensen die hooggevoelig zijn er soms al goed mee hebben leren omgaan.

Je kan je voorstellen dat je vroeger als kind snel overprikkeld werd maar er gaandeweg voor gezorgd hebt dat dit niet meer zou voorkomen. 

Beantwoord de vragen in eerste instantie niet vanuit hoe jij je hebt aangepast, maar kijk hoe het oorspronkelijk was.

Beantwoord elke vraag naargelang je gevoel je ingeeft.

Antwoord met 'ja' als het enigszins voor jou van tel is.

Antwoord met 'nee' als het niet speciaal of helemaal niet voor jou geldig is.

 1. Ik raak snel overvoerd door sterke zintuiglijke informatie.
 2. Ik ben me bewust van subtiele signalen in mijn omgeving.
 3. Ik word beïnvloed door de stemmingen van anderen.
 4. Ik ben nogal gevoelig voor pijn.
 5. Tijdens drukke dagen merk ik dat ik behoefte heb om me terug te trekken in mijn bed of in een donkere kamer of een andere plek waar ik ongestoord alleen kan zijn.
 6. Ik ben bijzonder gevoelig voor de effecten van cafeïne.
 7. Ik raak gemakkelijk overvoerd door dingen als fel licht, sterke geuren, grove weefsels of harde sirenes.
 8. Ik heb een rijke en complexe innerlijke belevingswereld.
 9. Ik voel me niet op mijn gemak bij harde geluiden.
 10. Ik kan diep geroerd raken door kunst of muziek.
 11. Mijn zenuwstelsel is soms zo uitgeput dat ik even alleen met mezelf moet zijn.
 12. Ik ben consciëntieus. (Nauwkeurig volgens je geweten)
 13. Ik schrik gemakkelijk.
 14. Ik voel me opgejaagd als ik veel moet doen in korte tijd.
 15. Als mensen zich in een fysieke omgeving niet prettig voelen weet ik meestal wat er moet gebeuren om dat te veranderen (door bijvoorbeeld het licht te dimmen of het meubilair te verplaatsen).
 16. Ik raak geïrriteerd als mensen proberen me te veel dingen tegelijk te laten doen.
 17. Ik doe erg mijn best te voorkomen dat ik fouten maak of dingen vergeet.
 18. Ik kijk uit principe niet naar gewelddadige films of TV-shows.
 19. Ik voel me ongemakkelijk als er veel om me heen gebeurt.
 20. Als ik erge honger heb heeft dat een sterke invloed op mijn concentratievermogen of mijn humeur.
 21. Veranderingen in mijn leven brengen me van mijn stuk.
 22. Ik heb een neus voor delicate geuren, smaken, geluiden en kunstwerken en geniet daarvan.
 23. Ik vind het onaangenaam als er veel dingen tegelijk gebeuren.
 24. Het vermijden van situaties die mij van streek maken of overbelasten heeft bij mij een hoge prioriteit.
 25. Ik raak geïrriteerd door intense prikkels, zoals harde geluiden of chaotishe taferelen.
 26. Als ik met iemand moet wedijveren of op mijn vingers word gekeken, word ik zo nerveus of gespannen dat mijn prestaties veel minder zijn dan gewoonlijk.
 27. Als kind werd ik door mijn ouders of leraren gevoelig of verlegen gevonden.

Als je 14 vragen of meer met JA beantwoord hebt, is de kans groot dat je hooggevoelig bent.

Wil je graag weten hoe je met je hooggevoeligheid om moet leren gaan?

Leer je bijzondere kwaliteiten kennen, waarderen en in de maatschappij in te zetten!

Leer valkuilen vermijden!


LEER SAMEN MET MIJ POSITIEF OM TE GAAN  MET JE HOOGGEVOELIGHEID!